Nejlepší angličtinář 2022 – naše Magda Radimská je v Top 20!

2. 1. 2023
MicrosoftTeams-image.png

Na konci listopadu se připojilo online 66 studentů naší školy, kteří si chtěli otestovat své dovednosti v porozumění autentickému projevu v anglickém jazyce, jakož i v obeznámenosti s gramatickými finesami a lexikálními chytáky angličtiny úrovně B2 – C1. Čas maximálně 60 minut, ve kterých měli správně odpovědět na dané otázky, vyžaduje plné soustředění a je i skromnou přípravou na další, náročnější zkoušky.

Best in English nabízí každoročně této možnosti využít. Letos naši studenti tvořili nepatrný zlomek v celkovém počtu 22 779 studentů ze 704 středních škol z 34 zemí. Ale ani v tomhle počtu jsme se neztratili. Naše studentka Magdalena Radimská ze 4. A se svým výkonem zařadila do Top 20 – dvaceti nejlepších angličtinářů, dá se říci, světa. Ve světě obsadila 13. pozici a v rámci České republiky je sedmá – získala 107 bodů, vítěz 110,5.

Láska ke knihám, k vědění a umění se spojila s bystrou myslí, logickou úvahou a kreativitou. Stojí to za to, věnovat se i jiným než každodenním zájmům a otevírat si nové sféry poznání. Máme velkou radost a blahopřejeme. And we are really proud of you!