Den otevřených dveří  videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021

Přijímací zk. NANEČISTO  23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.

Nová výroční zpráva 2019/2020

14. 10. 2020
Gy_Ceska_rousky.jpg

Dne 13. října 2020 odsouhlasila Školská rada výroční zprávu našeho gymnázia za uplynulý školní rok 2019/2020.

Úvodní slovo ředitele školy z výroční zprávy

Kvůli celosvětové pandemii koronaviru byly 11. března 2020 ze dne na den uzavřeny všechny školy v České republice. Téměř okamžitě přešlo naše gymnázium na distanční výuku, která byla realizována především díky aplikaci Microsoft Teams. Takto bylodučeny desítky a desítky online videokonferencí s žáky. Porady s učiteli stejně jako třídní schůzky se historicky poprvé odehrávaly v kyberprostoru. Nikdo tehdy netušil, na jak dlouho se školy uzavřou, ovšem další vývoj nezadržitelně směřovat k tomu, že se žáci v zásadě do konce školního roku již ve škole nesetkali. I tak se nám podařilo uskutečnit maturitní zkoušky, zrenovovali jsme v prázdné školtoalety v přízemí a kompletně zrestaurovali centrální Schillerovo schodiště z roku 1903.

Prezence uchazečů ze základních škol při přijímacích zkouškách vypadala jak z katastrofického sci-fi filmu. Žáci stáli v odstupech a rouškách, u stolů na ně čekali naši vyučující ve štítech a gumových rukavicích. Takový obrázek naskýtala běžná česká škola v červnu 2020. Všichni jsme doufali, že se během léta situace zlepší natolik, že se život po prázdninách vrátí ke svému normálu.Bohužel tomu tak není. V den, kdy dopisuji úvodní slovo k výroční zprávě, 30. září 2020, se dozvídáme od naší vlády, že školy budou počínaje 5. říjnem 2020 i v novém školním roce opět z velké části uzavřeny. Podmínky pro výuku se během září výrazně zhoršily, aktuálně musí nosit roušky o přestávkách i při vyučování všichni žáci i učitelé. Přes náročný průběh uplynulého školního roku děkuji všem svým kolegyním a kolegům, a to včetně trenérů, že jsme distanční výuku zvládli se ctí. Nesmírně pozitivní reakce rodičů našich žáků jsou pro nás motivací i do další, byť opravdu nelehké práce.

Malé doplnění k výše uvedenému textu: V den zveřejnění výroční zprávy na našem webu (14. 10. 2020) jsou již bohužel uzavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné i vysoké škole v celé zemi. K tomuto smutnému kroku se musela uchýlit Česká republika jako první v Evropě...

 

V Českých Budějovicích dne 14. října 2020

Antonín Sekyrka

Fotogalerie Fotogalerie