Den otevřených dveří  videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021

Přijímací zk. NANEČISTO  23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.

Nový školní řád schválený Školskou radou dne 13. října 2020, zásady distanční výuky

14. 10. 2020

V příloze se nachází nový školní řád, v němž jsou zahrnuty zásady týkající se distanční výuky. Změny a rozšíření jsou označeny zeleně.

V Ćeských Budějovicích dne 14. října 2020
Antonín Sekyrka
ředitel školy