Obhajoby seminárních prací 2022

17. 6. 2022
P6151863.JPG

Ve středu 15. června 2022 se na Gymnáziu Česká uskutečnily každoroční obhajoby seminárních prací. Mnoho studentů nás příjemně překvapilo, jakým způsobem uchopili své téma. Někteří z nich si zkusili i práci v terénu a seznámili nás tak s výsledky svých průzkumů. Zmiňme několik vybraných témat, která studenti v rámci ZSV zpracovali: vliv umění, médií či rozvodu na psychiku člověka, výklad snů, stres u adolescentů, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, těžké psychické poruchy, závislosti mladistvých, ekonomická krize aj.

Obhajob se účastnily též nižší ročníky. Díky tomu se dozvěděly, jaká úskalí nejčastěji provází pisatele seminárních prací. I když se u některých seminaristů letos jevilo, že svou práci v termínu neodevzdají, nakonec je lze pochválit za to, že své práce dokončili a dokázali je se zaujetím prezentovat.

Fotogalerie Fotogalerie