Okresní kolo dějepisné olympiády

25. 1. 2021
DDM_fotka.JPG

Ve dnech 18. a 19. 1. 2021 se konalo online okresní kolo dějepisné olympiády. Děkujeme všem našim soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme k jejich výsledkům! Pět z nich v obou kategoriích (NG a VG) jsou úspěšní řešitelé a velká gratulace patří Aničce Myšákové z kvinty ke krásnému 2. místu!