Po stopách českých králů, Kosmovy kroniky i Oty Pavla

12. 9. 2022
Křivoklát_2.jpg

Na začátku letošního školního roku podnikla kvinta historicko-přírodovědnou exkurzí do CHKO Křivoklátsko. Během své expedice navštívila dva královské hrady – majestátní Karlštejn a starobylý Křivoklát spojený již s přemyslovskými vládci a zároveň zmiňovaný i ve slavné Kosmově Kronice české. Přírodovědnou část zahájila přednáška o unikátech místní CHKO, na kterou navazovaly dvě vycházky po někdejších křivoklátských knížecích, později královských, hvozdech s odborným výkladem. První naučná stezka končila v obci Zbečno též zmíněné kronikářem Kosmou. Měl se tu v okolí kdysi usídlit nástupce praotce Čecha Krok. V roce 1100 se zde odehrála úkladná vražda přemyslovského knížete Břetislava II., jenž zde pobýval v knížecím dvorci během lovu, který se mu stal osudným. Pozorný poutník zaznamenal i kapličku, která tuto neblahou událost připomíná. Našim hlavním cílem v této starobylé vsi však byla selská usedlost – Hamousův statek, která má dvě „nej“. Jedná se o nejstarší a nejrozsáhlejší zachovalý objekt s roubenou obytnou částí, který nyní slouží jako muzeum venkovského života. Druhá naučná stezka U Emerita nás provedla lesní cestou nad řekou Berounkou, která nás zavedla do téměř pohádkového lesa.

Díky příznivému počasí tzv. mariánského léta si všichni tuto cestu za historií a přírodními krásami v okolí Berounky naplno užili.

Fotogalerie Fotogalerie