Porajmos

11. 3. 2023
IMG_7402.JPG

Březen, měsíc knihy zahájili studenti dějepisných seminářů stylově v Jihočeské vědecké knihovně, kde vyslechli přednášku historika Mgr. Michala Schustera na téma „Dějiny Romů a jejich pronásledování během 2. světové války“. Přednáška doplnila zahájení putovní výstavy portrétních fotografií „Osudy Romů za druhé světové války“. Slovo „porajmos“ je jedním ze slov z romštiny, které označuje romský holocaust ve významu „ztrávení“ či „zničení“. Výstavu, jež bude instalována v JVK do 24.4., i přednášku uspořádala organizace Živá paměť, která pečuje o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných za druhé světové války. 

Fotogalerie Fotogalerie