Pozvánka na ONLINE rodičovské schůzky 19. 11. 2020

4. 11. 2020
jak-22.jpg

Vážení a milí rodiče,

 byť se stále potýkáme s pandemií covidu, snažíme se přesto v rámci možností postupovat podle harmonogramu tohoto školního roku. Jak jsme si (spíše nedobrovolně) v této době zvykli, přesouváme řadu akcí do kyberprostoru. To se bude týkat i třídních schůzek. Tyto podzimní se tedy uskuteční online, třídní učitelé vám zašlou přes teamsové účty vašich dětí odkaz pro připojení. Případné konzultace s jednotlivými vyučujícími si domluvte, prosím, rovněž elektronickou formou a ponechám na vaší společné domluvě i podobu takové komunikace (email, telefon, videotelefon apod.).

Třídní schůzky tedy proběhnou online podle harmonogramu tohoto školního roku, tzn. 19. listopadu od 17.00 hodin. V příloze naleznete rovněž jejich předběžný program a školní řád rozšířený o zásady týkající se distanční výuky.

Přeji vám všem pevné zdraví, pokud možno klidný čas a věřím, že ty příští třídní schůzky již zase budou v naší hezké České

Antonín Sekyrka