Přesuny učiva a úpravy tematických plánů

15. 10. 2020

Díky uzavření škol od 11. 3. do 30. 6. 2020 bylo nutné vzdělávací obsah vzhledem k délce distančního vzdělávání a jeho specifikům přeplánovat. Pro všechny ročníky a předměty pro školní rok 2020/2021 bylo rovněž třeba provést úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu a seznámit s nimi všechny pedagogické pracovníky a také žáky a jejich zákonné zástupce.

Níže připojujeme v pdf dokumentu stručnou interní evidenci změn tak, aby škola byla schopna po přijatých změnách zajistit korektní návaznost vzdělávání ve školním roce 2020/2021 dle svého ŠVP.

Interní evidence změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků slouží především k tomu, aby ředitel školy mohl pedagogy, žáky i jejich zákonné zástupce srozumitelně seznámit s případnými provedenými změnami, a také k tomu, aby pedagogové mohli v prezenční formě vzdělávání plynule navázat.