Den otevřených dveří  videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021

Přijímací zk. NANEČISTO  23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.

Přesuny učiva a úpravy tematických plánů

15. 10. 2020

Díky uzavření škol od 11. 3. do 30. 6. 2020 bylo nutné vzdělávací obsah vzhledem k délce distančního vzdělávání a jeho specifikům přeplánovat. Pro všechny ročníky a předměty pro školní rok 2020/2021 bylo rovněž třeba provést úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu a seznámit s nimi všechny pedagogické pracovníky a také žáky a jejich zákonné zástupce.

Níže připojujeme v pdf dokumentu stručnou interní evidenci změn tak, aby škola byla schopna po přijatých změnách zajistit korektní návaznost vzdělávání ve školním roce 2020/2021 dle svého ŠVP.

Interní evidence změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků slouží především k tomu, aby ředitel školy mohl pedagogy, žáky i jejich zákonné zástupce srozumitelně seznámit s případnými provedenými změnami, a také k tomu, aby pedagogové mohli v prezenční formě vzdělávání plynule navázat.