Přijímací zkoušky nanečisto 2020-VÝSLEDKY

26. 1. 2020
Ceska_dron.jpg

Milí žáci, vážení rodiče,

v přiložených souborech naleznete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly na našem gymnáziu v sobotu 25. 1. 2020.

Tabulky jsou rozlišené pro uchazeče o 4-leté studium (zde jsou společně uchazeči o obor gymnázium všeobecné čtyřleté a gymnázium se sportovní přípravou) , 8-leté studium a samostatné pořadí pouze uchazečů o obor gymnázium se sportovní přípravou.

V první tabulce naleznete sumární výsledky a celkové pořadí podle dosažených výsledků z obou předmětů.

Ve druhé tabulce jsou žáci seřazeni podle výsledků v českém jazyce, ve třetí tabulce v matematice.

Chtěl bych všem poděkovat za Vaši účast na těchto zkouškách. Gratulujeme těm, kteří dosáhli výborných výsledků. Vy, kteří jste tentokrát nepatřili mezi nejlepší, nevěšte hlavu. Tyto výsledky mohou napomoci všem v další přípravě na dubnové termíny přijímacích zkoušek. Také proto jsme pro Vás vytvořili zvlášť tabulku s pořadím z výsledků za český jazyk a z matematiky. Z naší zkušenosti můžeme potvrdit častý jev, kdy se jeden den některým uchazečům přijímací testy nepovedou vůbec a hned druhý den jsou naopak výsledky podstatně lepší.

Na závěr všechny zveme na rozbor jednotlivých úloh z obou předmětů, který se uskuteční na našem gymnáziu v pátek 21. 2. 2020 v čase od 16.45 do 18.00 hodin. Následovat bude od 18 hodin 6. ročník Noci mladých vědců a umělců, na jehož program Vás rovněž srdečně zveme. Chybět nebude ani drobné občerstvení.

Předběžný program naleznete během únorových dnů na našem webu.

Přejeme všem hodně štěstí u přijímacích zkoušek.

Antonín Sekyrka