Přijímací zkoušky nanečisto 2023-VÝSLEDKY

21. 1. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

v přiložených souborech naleznete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly na našem gymnáziu v sobotu 21. 1. 2023.

Tabulky jsou rozlišené pro uchazeče o 8-leté studium, 4-leté studium, uchazečů o obor gymnázium se sportovní přípravou.

V první tabulce naleznete sumární výsledky a celkové pořadí podle dosažených výsledků z obou předmětů.

Ve druhé tabulce jsou žáci seřazeni podle výsledků v matematice, ve třetí tabulce v českém jazyce.

Chtěl bych všem poděkovat za Vaši účast na těchto zkouškách. Gratulujeme těm, kteří dosáhli výborných výsledků. Vy, kteří jste tentokrát nepatřili mezi nejlepší, nevěšte hlavu. Tyto výsledky mohou napomoci v další přípravě na dubnové termíny přijímacích zkoušek. Také proto jsme pro Vás vytvořili zvlášť tabulku s pořadím z výsledků za český jazyk a z matematiky. Z naší zkušenosti můžeme potvrdit častý jev, kdy se jeden den některým uchazečům přijímací testy nepovedou vůbec a hned druhý den jsou naopak výsledky podstatně lepší.

Přejeme všem hodně štěstí u přijímacích zkoušek.

Antonín Sekyrka