Prodloužení termínu odevzdání seminárních prací do 31. 5. 2020

29. 4. 2020

S ohledem na uzavření knihoven, studoven, archivů, laboratoří a dalších vzdělávacích a výzkumných zařízení během nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR, prodlužuji termín odevzdání seminárních prací žáků 3. ročníku vyššího gymnázia do 31. května 2020.

Antonín Sekyrka
ředitel školy