Den otevřených dveří  videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Den otevřených dveří videa, prezentace
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021
Koronavirus-informace k výuce 2020/2021

Přijímací zk. NANEČISTO  23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.
Přijímací zk. NANEČISTO 23. 1. 2021, přihlašování do 20. 1.

Project Minecraft School

19. 1. 2017

Po téměř třech měsících usilovné práce předvedla třída 6.E na Dni otevřených dveřích 2017 svůj projekt Minecraft School. Jedná se o vystavění celé budovy našeho gymnázia v programu Minecraft Education Edition do co nejmenších detailů. Třída při „výstavbě“ školy prokázala mimořádnou schopnost kooperace, uplatnění matematických poznatků, a především pracovitost umožňující překonat jakkoliv nečekané problémy.

I přes to, že mnozí studenti neměli předtím s programem žádné zkušenosti, školu se podařilo zdárně dostavět do podoby, která umožňuje prohlédnout si nejen vnější vzhled budovy, ale dokonce porozhlédnout se například v kabinetech jednotlivých učitelů.

Projekt slavil velký úspěch jak na Dni otevřených dveří, tak i za hranicemi České republiky, konkrétně v Chorvatsku, kde sloužil panu Mgr. Kotlasovi jako pomůcka pro demonstraci možností užívaní programu Minecraft Education Edition ve školní výuce.

Fotogalerie Fotogalerie