Project Minecraft School

19. 1. 2017

Po téměř třech měsících usilovné práce předvedla třída 6.E na Dni otevřených dveřích 2017 svůj projekt Minecraft School. Jedná se o vystavění celé budovy našeho gymnázia v programu Minecraft Education Edition do co nejmenších detailů. Třída při „výstavbě“ školy prokázala mimořádnou schopnost kooperace, uplatnění matematických poznatků, a především pracovitost umožňující překonat jakkoliv nečekané problémy.

I přes to, že mnozí studenti neměli předtím s programem žádné zkušenosti, školu se podařilo zdárně dostavět do podoby, která umožňuje prohlédnout si nejen vnější vzhled budovy, ale dokonce porozhlédnout se například v kabinetech jednotlivých učitelů.

Projekt slavil velký úspěch jak na Dni otevřených dveří, tak i za hranicemi České republiky, konkrétně v Chorvatsku, kde sloužil panu Mgr. Kotlasovi jako pomůcka pro demonstraci možností užívaní programu Minecraft Education Edition ve školní výuce.

Fotogalerie Fotogalerie