Renesanční dopoledne v tercii

4. 2. 2020
IMG_3210.JPG

Dne 16. 1. 2020 (mimochodem v Den památky Jana Palacha) završila tercie svůj interdisciplinární projekt na téma „Renesance“ velkou prezentací. Přípravy začaly již v loňském školním roce, kdy žáci tvořili na dané téma prezentace i výtvarná díla v rámci hodin výtvarné výchovy a nyní navázala přehledem zajímavých historických událostí, literatury a rozborem vybraného literárního díla. Studenti byli rozděleni do 6 skupin – dva týmy se věnovaly italské renesanci z různých úhlů pohledů. Dále jsme se pomyslně přenesli do Francie, Španělska a do (již manýristické) rudolfínské Prahy a prostřednictvím našich humanistických cestopisů i do exotických krajů. Každá skupina zpracovala své téma formou plakátu pro literární a dějepisnou část. Se svými novými poznatky seznámila spolužáky a literární část zakončila pomyslnou „třešničkou na dortu“ v podobě dramatizace vybraného tématu (většinou krátký film, kde hlavní roli hrál Nápad, Vtip a Nadsázka) či recitace dobových veršů. Dlouhá a náročná příprava přinesla své ovoce a všichni si čtvrteční dopoledne užili. Děkujeme studentům za jejich skvělé výkony!

Fotogalerie Fotogalerie