Studenti semináře z chemie v laboratořích AV ČR

15. 11. 2019
AV.jpg

Ve čtvrtek 7. 11. navštívili studenti maturitního ročníku semináře z chemie v rámci dne otevřených dveří laboratoř analytické biochemie a metaboloniky Entomologického ústavu AV ČR. Studenti si mohli v reálu prohlédnout nejmodernější přístroje plynové i kapalinové chromatografie s odborným výkladem Ing. Martina Moose Ph.D.

Praktické uplatnění chemických analytických metod při biologickém výzkumu studentům nastínil prof. Dalibor Kodrík z laboratoře fyziologie hmyzu Entomologického ústavu. Studenti viděli HPLC, seznámili se s interpretací výsledků analýzy a prohlédli si dělení bílkovin hemolymfy švába pomocí elektroforézy. Exkurze byla velmi přínosná provázáním teorie z výuky instrumentální analýzy s praktickým použitím.