Studentský projekt: Renovace hrobky Dr. Matthiase Kocha, bývalého ředitele Gymnázia v České ulici v Českých Budějovicích

25. 9. 2021

Studentský projekt:

Renovace hrobky Dr. Matthiase Kocha, bývalého ředitele Gymnázia v České ulici v Českých Budějovicích

V těchto týdnech jsme se pustili do renovace hrobky Dr. Matthiase Kocha (1840-1926), bývalého ředitele Gymnázia v České ulici, 15. října 2021 budeme slavnostně odhalovat náhrobní desky na pietně upraveném místě posledního odpočinku této významné osobnosti, mimo jiné čestného občana města České Budějovice. Dr. Matthias Koch se zásadní měrou zasloužil o stavbu naší školy v letech 1902-1903.

  1. Text o Dr. Matthiasovi Kochovi z knihy českobudějovického archiváře PhDr. Daniela Kováře (ředitel Státního okresního archivu České Budějovice)

 

Dr. Matthias Koch

Narozen 16. dubna 1840 v Českých Budějovicích-zemřel 12. června 1926 v Českých Budějovicích

Pedagog a veřejný činitel, budějovický rodák. Po universitních studiích se stal gymnasiálním profesorem, nejprve ve svém rodišti, pak v Moravské Třebové, Mikulově a v letech 1866-1884 působil na reálce v Českých Budějovicích. Roku 1884 se stal prvním světským ředitelem zdejšího německého gymnasia a setrval v této funkci dvacet let., zasloužil se mimo jiné o stavbu nové gymnasiální budovy v České ulici. Zasedal v městském i okresním zastupitelstvu, byl aktivním členem hospodářských spolků a pomáhal uvést v život několik škol, dívčí pokračovací školu, rolnickou školu a ústav pro vzdělání učitelek. Za svou záslužnou veřejnou činnost byl roku 1902 jmenován čestným občanem města.

In: D. Kovář, Budějovické hřbitovy: malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 35

 

  1. Výchozí stav:
  • Tzv. „čestná hrobka“ na hřbitově Sv. Otýlie v Českých Budějovicích
  • Zanedbaný stav
  • Neoznačený hrob, viz fotodokumentace, stav z 29. 4. 2019
  • V hrobce pohřben rovněž Johann Lampl, čestný občan města

2. Slavnostní zakončení projektu: 15. 10. 2021: hřbitov u sv. Otýlie České Budějovice, aula Gymnázia Česká: kulturní vystoupení studentů, představení osobnosti Dr. Matthiase Kocha a života na přelomu 19. a 20. století v Českých Budějovicích

        3. Morální aspekt projektu:

  • Studenti vedeni k úctě k odkazu našich předků, k pietě – péče o hrob Gymnáziem Česká

Antonín Sekyrka

asekyrka@gymceska.cz