„Trestní právo s Adélou“

4. 11. 2019
PB010911.JPG

V pátek 1. listopadu 2019 se žáci 4. E zúčastnili besedy o kriminalitě mládeže. Mezi kvartány opět zavítala naše bývalá studentka, dnes již právnička, Mgr. Adéla Ruiderová. V první části s námi prošla základní pojmy, kterými jsou např. trestné činy, trestní odpovědnost, soudy pro mladistvé aj. Poté se zaměřila na nejčastější porušování zákona mladistvých a výši ukládaných sankcí. V druhé části kvartáni pracovali samostatně ve skupinách. Každá pracovní skupina dostala za úkol najít určený trestní čin a výši sazby za něj. Následovala kontrola zadaných úkolů a diskuze. Dotazy však nekončily ani po zazvonění. Rádi bychom Adéle Ruiderové poděkovali, že i přes své pracovní vytížení si ochotně vždy najde čas na naše studenty a zapojuje se tak do preventivního programu delikvence mládeže.

Fotogalerie Fotogalerie