Upozornění pro žáky budoucích 1. ročníků ve šk. roce 2020/21

2. 7. 2020

Všechny vstupní informace budou rozeslány na emailové adresy zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků v následujících dnech, zároveň budou tyto dokumenty po celé prázdniny zveřejněny na našem webu.
Schůzka rodičů s vedením školy proběhne v pondělí 31. 8. 2020 od 16.30. Pozvánka bude rovněž rozeslána s výše uvedenými podklady pro začátek nového školního roku.