Úspěch ve středoškolské odborné činnosti

4. 5. 2022
studentky.jpeg

Ve čtvrtek 28. dubna soutěžily naše studentky septimy se svými pracemi v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

Anna Ondřichová se svou prací Obrana hmyzu vůči včelímu jedu obsadila 2. místo v oboru biologie. Pracovala 2 roky v Laboratoři fyziologie hmyzu na Entomologickém ústavu AV ČR pod vedením prof. Dalibora Kodríka. Práce porotu zaujala a rozhoduje se o postupu do celostátního kola.

Dana Procházková zkoumala peroxidázovou aktivitu půdy způsobenou nanočásticemi pod vedením prof. Iva Šafaříka z Ústavu půdní biologie a umístila se na čtvrtém místě oboru chemie.  

Studentkám blahopřejeme k pěknému umístění a ceníme si jejich dlouhodobé práce ve vědeckých laboratořích pod vedením odborníků. Vážíme si možnosti spolupráce našich studentů s pracovišti Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU, kde se na výzkumu podílejí další naši studenti.