VFR 1789

23. 1. 2020
IMG_3110.JPG

Tato „šifra“ pro název dějepisného projektu tercie ukrývá téma Velké francouzské revoluce, k níž jsme vytvořili plakát složený z barev trikolóry, který jako celek tvoří francouzskou vlajku. Na tyto podkladové barvy jsme nalepili podobizny osobností spojených s těmito událostmi v rolích hlavních aktérů či obětí, dále jejich citáty či výroky, které o nich prohlásili jiní. Volba podkladové barvy pro konkrétní osobnosti měla i svou symboliku. Modrá – jako jedna ze dvou heraldických barev Paříže a zároveň barva naděje obsahuje osvícenské ideály shrnuté v článcích Deklarace práv člověka a občana. Bílá – barva královského rodu Bourbonů a monarchie je podkladem pro portréty Ludvíka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty. Červená, jakožto druhá heraldická barva Paříže i symbol krvavého průběhu revolučních událostí obsahuje výrazné osobnosti této neklidné doby a jejich výroky, které mohou, stejně jako jejich skutky, kontrastovat s citáty již zmíněné Deklarace lidských a občanských práv. Zároveň nám slouží i k tomu, abychom si uvědomili, že ne vše, co je původně dobře míněné, musí dobře skončit…