Volby do Školské rady

17. 5. 2021

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s čl. III, odst. 8 Volebního řádu školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách, SM/114/RK, zveřejňuje volební orgán kandidátní listinu pro volby do Školské rady. Vaším právem je možnost zapojit se do hlasování.

V formuláři MS Forms (přístup přes MS Teams žáků školy) můžete zvolit nejvýše čtyři navržené kandidáty.  Informační email s pokyny jsme poslali pouze prvnímu zákonnému zástupci uvedenému v Bakaláři v kartě Vašeho dítěte.

Hlasování bude otevřeno od pondělí 7. 6. 2021 do 13. 6. 2021 23:45.

 

Voliči: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Navržení kandidáti:

Leština Jan                                                          jednatel firmy                                  

Mgr. Štětková Markéta                                      pedagog, státní zaměstnanec                   

MUDr. Tůma Jaroslav                                          lékař                                                                    

MUDr. Koptíková Lucie                                      lékařka

Mgr. Zemková Ludmila, Ph.D.                            vysokoškolský pedagog