Vynikající výsledky našich žáků v plošném testování SCIO v českém jazyce a matematice

6. 1. 2020

Výborných výsledků dosáhli studenti našeho gymnázia v plošném testování čtenářské a matematické gramotnosti, které zveřejnilo před několika týdny SCIO. V grafickém vyjádření dosažených výsledků je možno tyto porovnat s jihočeským průměrem.

V naší škole se zapojilo 123 žáků ze 4 tříd. Celkem se testování zúčastnilo 5 435 žáků z 9. tříd základních škol (v případě naší školy třída 3.E), 1. ročníků středních škol (z České 1.A, 1.S a 5.E) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Jihočeského kraje. Následující grafy v pdf přílohách zobrazují dosažené úrovně testovaných žáků v jednotlivých ročnících naší školy. Pro porovnání jsou zde zobrazeny také dosažené úrovně všech testovaných žáků stejného ročníku v Jihočeském kraji.

Čtenářská gramotnost

Z přiloženého grafu je zřejmé, že všechny třídy (tzn. 3.E, 1.A, 1.S a 5.E) dosáhly nadprůměrných výsledků v rámci celokrajského průměru, vyzdvihnout musíme především vynikající výsledky žáků třídy 5.E (1. ročník víceletého gymnázia). Ti byli svými výkony zařazeni do tří nejlepších kategorií jihočeského testování: tzv. „expert-specialista-profík.“

Doplníme, že Scio rozdělilo výsledky žáků celkem do šesti sestupných kategorií: expert – specialista – profík – objevitel – průzkumník – začátečník – nečtenář.

Matematická gramotnost:

Zde byla testována třída 3.E (tzn. společně s žáky 8. ročníků ZŠ). V porovnání s celokrajským průměrem 3. ročníků víceletého gymnázia a 8. ročníky ZŠ dosáhli i zde žáci 3.E výborných výsledků:

V subkategorii testování Číslo a proměnná bylo v nejlepší kategorii “specialista“ pouze 5% žáků ZŠ, na našem gymnáziu pak 52%!, v prvních třech kategoriích (specialista-profík-expert) se pak nacházelo  91% žáků této třídy. Obdobně úspěšní byli žáci 3.E např. i v další testované subkategorii (Práce s daty)-téměř 90% obsadilo zmíněné nejnáročnější tři kategorie.

Subkategorie testování měření a odhady a orientace v prostoru se jeví pro mladé jihočeské matematiky jako nejnáročnější (pouze 3% v nejlepší kategorii specialista), i zde však získali žáci našeho gymnázia výrazně nadprůměrné výsledky v celokrajském porovnání (v nejlepších třech kategoriích bylo 82% žáků).

Žákům všech zapojených tříd a vyučujícím českého jazyka a matematiky děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.