Výroční zpráva 2021/2022

26. 10. 2022

Vážení a milí rodiče,

minulý týden schválila Školská rada výroční zprávu našeho gymnázia za uplynulý školní rok. 

Snažili jsme se, aby se nejednalo jen o souhrn čísel a dalších statistických údajů, byť tyto jsou také povinnou součástí uvedeného dokumentu. Proto se zde nachází celá řada fotografií (zhruba od str. 24), případně i několik odkazů, které dokreslují danou akci a aktivitu žáků školy.

Pokud se tedy bude mít zájem začíst do této „kroniky šk. roku 2021/2022“, budeme samozřejmě rádi.

Příjemné podzimní dny

Antonín Sekyrka