VÝSLEDKY Přijímacích zkoušek nanečisto II 18. 3. 2023

18. 3. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

v přiložených souborech naleznete výsledky Přijímacích zkoušek nanečisto II, které se konaly na našem gymnáziu v sobotu 18. 3. 2023.

Tabulky jsou rozlišené pro uchazeče o 8-leté studium, 4-leté studium a samostatné pořadí tvoří pouze uchazeči o obor gymnázium se sportovní přípravou.

Chtěl bych poděkovat za Vaši účast na těchto zkouškách. Gratulujeme těm, kteří dosáhli výborných výsledků. Vy, kteří jste tentokrát nepatřili mezi nejlepší, nevěšte hlavu. Tyto výsledky mohou napomoci všem v závěrečné přípravě na dubnové termíny přijímacích zkoušek. Také proto jsme pro Vás vytvořili dohromady celkem 12 výsledkových listin, aby pro Vás byla zpětná vazba co nejkomplexnější:

V přiložených souborech tedy naleznete:

Uchazeči o obor osmiletého gymnázia (G8):

  1. Celková výsledková listina
  2. Pořadí seřazené podle výsledků v Čj
  3. Pořadí seřazené podle výsledků v M

 

Uchazeči o obor čtyřletého všeobecného gymnázia (G4):

  1. Celková výsledková listina (včetně výsledků uchazečů o obor Gymnázium se sportovní přípravou (GSP)
  2. Pořadí seřazené podle výsledků v Čj (včetně výsledků uchazečů o obor GSP)
  3. Pořadí seřazené podle výsledků v M (včetně výsledků uchazečů o obor GSP)

Pozn.: Tento typ výsledkových listin (4-6) jsme vytvořili z toho důvodu, že se uchazeči o obor GSP často hlásí i na obor G4.

       7. Celková výsledková listina (bez výsledků uchazečů o obor Gymnázium se sportovní přípravou (GSP)

       8. Pořadí seřazené podle výsledků v Čj (bez výsledků uchazečů o obor GSP)

       9. Pořadí seřazené podle výsledků v M (bez výsledků uchazečů o obor GSP)

Uchazeči o obor Gymnázium se sportovní přípravou (GSP):

  1. Celková výsledková listina
  2. Pořadí seřazené podle výsledků v Čj
  3. Pořadí seřazené podle výsledků v M

Jak již bylo zároveň vícekrát uvedeno, tyto výsledky jsou jistě zkreslené tím, že nemalá část žáků si je měla možnost vyzkoušet již dříve. Proto byl jedním z hlavních cílů těchto Přijímacích zkoušek nanečisto II si vyzkoušet atmosféru podobného testování společně s ostatními a ve škole, v níž řada z vás testy bude skládat i v dubnovém termínu.

Přejeme všem hodně štěstí u dubnových přijímacích zkoušek.

Antonín Sekyrka

ředitel školy