Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

2. 5. 2022

V přiložených souborech naleznete po jednotlivých oborech vždy:

a) Seznam přijatých uchazečů

b) Pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení