Výsledky voleb do školské rady

28. 6. 2022

V souladu s čl. IV, odst. 5 Volebního řádu školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách, SM/114/RK, zveřejňuje volební orgán výsledky voleb do školské rady Gymnázia, České Budějovice, Česká 64.

Jména zvolených členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  • Ing. Štěpková Ivana (nový člen)
  • Mgr. Štětková Markéta
  • MUDr. Koptíková Lucie
  • Mgr. Zemková Ludmila, Ph.D.

 

Počet odevzdaných hlasů celkem:                                         63

Počet hlasů pro vítězného kandidáta:                                    29

 

Volby se konaly elektronickou formou ve dnech 19. – 27. 6. 2022.

 

S podrobnými výsledky voleb je možno se seznámit po předchozí telefonické domluvě kdykoliv v pracovní dny v čase 8.00-15.30 v kanceláři vedení školy (č. dveří 101).

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 28. června 2022

Mgr. Antonín Sekyrka

ředitel školy