Ahoj! Здраво! Hola! Ciao!

7. 5. 2018
20117D3.tmp

Ahoj! Здраво! Hola! Ciao!

tak takhle a vřelým obětím se vítali naši studenti se svými kamarády z Makedonie, Španělska a Itálie v neděli 15. dubna. V tento den právě začínala poslední mobilita v rámci programu ERASMUS+, projektu „Unpick Your History, Weave Your Future“, tentokrát na naší škole. Setkání to bylo více než přátelské, protože většina ze studentů se již potkala na mobilitě ve Španělsku, Itálii a Makedonii. A v tomto duchu probíhal i zbytek následujícího týdne.

Jedná se o projekt zaměřený na podporu předmětů STEM (přírodní vědy, matematika a informační technologie), kde komunikačním jazykem je angličtina. Projekt, jak již sám název napovídá, mapuje historii, současnost a budoucnost textilního průmyslu. Studenti se seznamovali s jeho různými aspekty, včetně socioekonomických a environmentálních, s vývojem nejnovějších technologií, např. nanotechnologií a jejich využitelnosti v textilním průmyslu. V rámci mezinárodních mobilit studenti navštívili řadu výrobních závodů, vědeckých pracovišť, ale i muzeí a zajímavých míst v daných zemích. Také se zúčastnili řady workshopů, ať už v laboratořích, kde studovali chemické i fyzikální vlastnosti různých materiálů, či kreativních workshopů s cílem vytvořit ukázky „smart textile“ (chytrého oblečení).

A tak i při této, v pořadí již čtvrté mobilitě, kde naši studenti se se svými rodinami stali hostiteli svých zahraničních kamarádů, byl týden naplněn řadou různorodých aktivit. Kromě řady workshopů zaměřených na zkoumání fyzikálních vlastností různých vláken, tvůrčích dílen na použití recyklovatelných materiálů a tvorby ukázek „chytrého textilu“ jsme navštívili i podnik ČEVAK, kde po exkurzi do historie a současnosti zásobování pitnou vodou jsme vedli diskuzi se zkušeným odborníkem o vlivu textilního průmyslu na kvalitu vody. Také jsme se seznámili s principy výroby umělých vláken z recyklovatelných PET lahví v podniku SILON Planá, nahlédli jsme i přímo do výroby a podnikové laboratoře.

Studenti odvedli v průběhu všech mobilit opravdu dobrou práci, a i proto si na závěr připravili prezentace a kvizy týkající se toho, co v průběhu projektu nastudovali a v rámci aktivity „Studenti učí studenty“ předali získané zajímavosti studentům prvního ročníku.

A pak už jen páteční „velké finále“. Ukázat na módní přehlídce, že i z recyklovatelného materiálu lze vytvořit zajímavé modely, seznámit veřejnost s prvky „smart textile“, představit kolekci „Denim Art“ a výstavku fotografií z celého týdne.

Závěrečné předávání certifikátů na slavnostním večeru spolu s rodiči a zástupci kraje, tento náročný, leč velmi příjemný týden završilo.

A pak už jen Ahoj! Encantado de concerte!Мило ми е што се запознавме! Piacere di conoscerti!, když jsme v sobotu ráno doprovodili naše přátele k autobusu na letiště.

Díky za krásné chvíle v průběhu celého projektu, přátelé, пријатели, amigos, amicos,a někdy zase na shledanou!

Arrivederci! Gracias Adiós! Довидување!