Dějepisná olympiáda

25. 11. 2018
201D83E.tmp

Ve středu 21. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Olympiáda je určena pro žáky tercie a kvarty a letošní ročník se věnuje tématu „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“  Vítězem školního kola se stal Matouš Vobruba (3.E), následuje Anna Myšáková (3.E)  a o 3. místo se se stejným počtem bodů dělí Michala Parkosová (4.E) a Klára Kafková (3.E). Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v okresním kole olympiády.