Druhá historická konference žáků a studentů

15. 11. 2018
201B5ED.tmp

Dne 13. 11. 2018 se 13 našich gymnazistů zúčastnilo Druhé historické konference žáků a studentů v Jihočeském muzeu, která se konala ke dni Válečných veteránů a navazovala na nedělní oslavy 100. výročí ukončení 1. světové války. Hlavním tématem konference byla „Velká válka očima žáků a studentů aneb konec první světové války a České Budějovice za První republiky“. Prezentovali jsme časosběrný projekt – sbírku fotografií s názvem „Pomníky velké války v proměnách času“, který probíhal od roku 2014. Obsahuje v elektronické podobě sbírku 16 prezentací k válečným pomníkům a „katalog“ fotografií, který čítá celkem 191 stran domácích i zahraničních pomníků ze 113 lokalit. Děkuji všem současným i bývalým studentům, kteří přispěli k vytvoření této rozsáhlé sbírky i těm, kteří na konferenci úspěšně reprezentovali naši školu a seznámili všechny účastníky se svými fotografiemi pomníků a rodinnými památkami, jež jim připomínají vlastní předky, kteří prošli peklem první světové války.

V návaznosti na toto téma jsme též poreferovali o oslavách vzniku samostatného Československa na naší škole, které se konaly v rámci projektu „První republika“. Po dobu konference se každá škola prezentovala i vlastní muzejní vitrínou. Ta naše byla zaměřena na předměty každodenní potřeby. Obsahovala např. části blatského a doudlebského kroje, břidlicovou tabulku, dřevěný penál z přelomu 20. a 30. let 20. století, nádobí, dopisnice a známky  z období První republiky. Ostatní školy prezentovaly též pomníky padlým, prvorepublikovou architekturu v Českých Budějovicích a dramatizaci možného průběhu událostí 28. října 1918 na základě prostudovaného dobového tisku. Všechny příspěvky tvořily pestrý, zároveň však harmonický kompoziční celek. Velký dík  patří nejen zúčastněným školám, ale především všem zaměstnancům a spolupracovníkům Jihočeského muzea, kteří se podíleli na organizaci  celé akce.

P. H.