Historie jako prostor k setkávání

12. 4. 2018
20176CE.tmp

V úterý 10. dubna k nám na gymnázium přijeli studenti z pasovského Gymnázia Adalberta Stiftera. Pro ně a pro naše studenty ze 6.E připravila Jihočeská univerzita ve spolupráci s univerzitou z Pasova projekt nazvaný  Historie jako prostor k setkávání. Program celého dne byl pečlivě promyšlený a propracovaný. Na začátku jsme si vytyčili tři cíle: seznámit se, dozvědět se zajímavosti z historie Českých Budějovic a hlavně se pobavit a celý program si užít. Na konci dne se ukázalo, že se všechny cíle splnit podařilo:-).


Díky seznamovacím hrám se studenti seznámili a vytvořili smíšené skupiny, které pak během historické procházky městem plnily různé soutěžní úkoly zaměřené na historii našeho města.  Poslední akcí společného programu byla exkurze v n. p. Budvar.  Na závěr projektu se soutěžní úkoly vyhodnotily a vítězná skupina dostala malou odměnu. Bonusem samozřejmě byla možnost mluvit německy a ověřit si schopnost rozumět. A jak se všichni na konci shodli, zábavy se užilo dost a rozhodně přivítáme další takové česko-německé projekty.