Nový Zpravodaj školy 2017/2018

1. 9. 2017
201E9F7.tmp

S novým školním rokem vychází i aktuální číslo Zpravodaje školy. Naleznete v něm úvodní slovo ředitele školy, harmonogram 2017/2018, užitečné odkazy z našich webových stránek, několik zajímavostí z historie budovy gymnázia či pár střípků z místních dobových novin z roku 1867, tedy přesně před 150 lety. Pěkné počtení