Aktuality

GEOGRAFICKO BIOLOGICKÁ EXKURZE – RAKOUSKO

22. 9. 2018

Ve středu 5.9. se žáci třetích ročníků vypravili na dvoudenní exkurzi do Rakouska. První zastávka byla v Salzburgu – městě W. A. Mozarta. Po krátké prohlídce centra města jsme nasedli zpět do autobusu a vyrazili směr Hallein. Tam jsme navštívili nejstarší solný důl na světě. Sklouzli 2 dřevěné skluzavky, překročili státní hranice s Německem a ochutnali místní specialitu – vodu s 27% soli.

2018-09-05_Geoexkurze Rakousko

Studenti nejsou lhostejní k lidem bez domova

20. 9. 2018

Studenti našeho gymnázia spolupracovali v rámci projektu Start the Change s místní buňkou Amnesty International na organizaci setkání na podporu dlouho chystaného zákona o sociálním bydlení. Diskutovalo se o práci organizací Fokus a Food Not Bombs. Psaly se vzkazy na kelímky na kávu pro lidi bez domova. Studenti se také seznámili s těžkostmi přítomných současných i bývalých bezdomovců. Závěrem se konala bezdomovecká prohlídka města s panem Mojmírem.

Studenti nejsou lhostejní k lidem bez domova

O nejstarším gymnaziálním vzdělávání ve městě již od roku 1762. Článek v MF Dnes

14. 9. 2018

Ve velice zajímavém článku Ludmily Mlsové z MF Dnes se můžete dočíst (viz příloha v pdf) o historii latinského gymnázia v Českých Budějovicích, která se píše již od roku 1762. Nechť "genius loci" působí i na současné české studenty v České :-)

1762: Latinské gymnázium v Českých Budějovicích

A.I. Bootcamp Athény aneb dívky nebojte se studovat IT

12. 9. 2018

Dne 27.8 2018 jsem se společně s panem učitelem Kotlasem zúčastnila čtyřdenního programu, který byl pořádaný společností Microsoft. Program s názvem Girls in STEM A.I. Bootcamp byl zaměřený na umělou inteligenci, která se promítá už skoro ve všech směrech- od počítačů přes televize až k chytrým domácím zařízením, jako jsou třeba mikrovlnky. Celá akce probíhala v řeckých Athénách a účastnilo se jí 150 dívek a 50 učitelů ze střední a východní Evropy. Cílem tohoto bootcampu bylo ukázat dívkám, že informační technologie nespočívá pouze v programování a používání dvojkové soustavy.

A.I. Bootcamp Athény

Nováčci mezi námi

9. 9. 2018

Začátek letošního školního roku byl pro téměř 100 našich studentů zásadní. Nastoupili totiž do prvních ročníků naší školy. Aby začátek nebyl pro ně tak těžký, byl pro ně a jejich třídní učitele připraven adaptační kurz. Na dva dny odjela 1. E, 1. A a 1. S do Doubí u Třeboně. Program byl vyplněn nejen seznamovacími hrami, ale také spoustou sportovních aktivit, soutěžemi a aktivitami, které podporují týmového ducha a spolupráci. Některé z nich byly určeny pro smíšené týmy tříd 1. E, 1. A a 1. S, a tak studenti měli šanci poznat nejen spolužáky ve své nové třídě, ale i některé z ostatních ročníků. Adapťák určitě splnil svůj účel a v pátek 7. září se šlo našim nováčkům do školy jistě lépe a snáze, protože „už se skamarádili“, jak několikrát zaznělo v 1. E☺.

2018 Adaptační kurz

Nový Zpravodaj školy (harmonogram 2018/2019 a další)

3. 9. 2018

V novém školním roce právě vyšlo 10. číslo Zpravodaje gymnázia (k stažení v pdf níže). Dočtete se v něm, jak se naše škola přes prázdniny dále proměňovala. Hlavními tématy jsou: Harmonogram nového školního roku, obsazení kabinetů, důležité odkazy na našem webu, okénko do minulosti školy.

10. Zpravodaj školy

2018/2019. Úvodní slovo ředitele školy

2. 9. 2018

Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti, rád bych Vás po prázdninách opět pozdravil, popřál Vám všem úspěšný nový školní rok 2018/2019 a v něm hodně příjemných zážitků, na které budete rádi ještě po letech vzpomínat. Naše gymnázium navštěvuje v právě započatém školním roce 491 žáků v 16 třídách (12 tříd všeobecného a 4 třídy sportovního gymnázia). Velice rád bych přivítal všechny žáky naší školy, zvláště pak nové žáky tříd 1.E osmiletého studia, 1.A a 1.S studia čtyřletého. Gymnázium Česká prošlo během několika posledních let proměnami, ty největší z nich pomyslně završuje nová fasáda, výměna 168 oken a renovace historických vstupních dveří z roku 1903.

Renovace 2018

Po 115 letech návrat k původní barvě fasády gymnázia

29. 8. 2018

Mezi nejhezčí scenérie Českých Budějovic patří také pěší korzo kolem původně dominikánského kláštera a tzv. slepého ramene. Jeho neodmyslitelnou součást tvoří od září 1903 rovněž krásná budova našeho gymnázia. Od září se obyvatelům i návštěvníkům města nabídne téměř stejný pohled jako našim předkům přesně před 115 lety. Česká se totiž novou fasádou vrací svým barevným provedením k té historicky původní. Proč zrovna žlutá?

Česká 1903

Adaptační kurz pro I. ročníky

28. 8. 2018

Přechod na gymnázium je velká událost. Nový kolektiv, nové zážitky, nové objevy. Aby vše proběhlo co nejlépe, organizuje naše škole dvoudenní seznamovací kurz, na kterém se studenti navzájem lépe poznají, zjistí podstatné informace o chodu gymnázia a co více – naváží nová přátelství. Více naleznete v přiloženém pdf dokumentu. Žáci budou rovněž informováni během úvodních třídnických hodin 3. a 4. 9.

Vstup do školy v prvním zářiovém týdnu

28. 8. 2018

Milé studentky a milí studenti, zase nám to uteklo, co...Takže: Ne, že přijdete ráno 3. září k vchodu od slepého ramene, uvidíte tam plot a půjdete zase domů. Do školy najdete cestu z České ulice kovovou branou přes školní dvůr. A přijďte všichni :-)

Česká 2018

Informace pro žáky I. ročníků 2018/2019

23. 8. 2018

Milé studentky a milí studenti I. ročníku, v přiloženém pdf dokumentu naleznete informace k začátku nového školního roku. Ať se vám na České líbí!

Česká 2018

Další nález historických předmětů při výměně oken na České

16. 8. 2018

Jak jsme již před časem avizovali, v nedávných dnech došlo k dalšímu nálezu několika předmětů při výměně celkem 168 oken na Gymnáziu Česká. Při prvním nálezu z června 2018 se jednalo opravdu o důmyslnou skrýš, pisatel si byl velice dobře vědom závažného obsahu, který v říjnu 1938, jen pět dnů po zabrání československého pohraničí nacistickým Německem, do úkrytu pod oknem napsal. Jsme velice rádi, že tyto nálezy neunikly pozornosti hned několika médií. O ukrytém dopisu z roku 1938 jsme již informovali na našem facebooku a webu (níže po rozkliknutí nadpisu)

2. nález historických předmětů na České

Krásné léto z České

8. 7. 2018

Česká je nyní obestavena téměř ze všech stran lešením, stavební práce při výměně 168 oken a renovaci historických vchodových dveří jsou v plném proudu. Zatím bezvýsledně pátráme po statečném pisateli dopisu (nebo jeho potomcích), jenž coby tehdejší student gymnázia ukryl 5. října 1938 do důmyslné skrýše pod jedním z oken naší školy. Lístek zde byl schován 80 let. Reportáž Jihočeské televize o tomto tajemném nálezu jsme zveřejnili na našich stránkách (odkaz po rozkliknutí nadpisu). Připojujeme níže malou fotogalerii z průběhu stavebních a renovačních prací, hlavně však přejeme všem našim studentům, jejich rodičům, absolventům a přátelům školy krásné léto plné odpočinku a hezkých zážitků.

2018 výměna oken

Zpráva z Ukrajiny

30. 6. 2018

Na konci června 2018 se pěvecký sbor naší školy Sbor se „Z“ pod vedením paní učitelky Mgr. Ester Pitrunové, DiS. a doprovodem pana Mgr. Jiřího Krejčí, PhD. vypravil pod záštitou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a pana Mgr. Miroslava Procházky, PhD. na Ukrajinu, přesněji řečeno do Zakarpatské oblasti. Tam, kde to za 1. republiky bývalo i naše území. Cílem této výpravy bylo vystupovat na koncertech a kráčet ve stopách Ivana Olbrachta, i jeho Nikoly Šuhaje loupežníka, a poznat tamní zvyky, popřípadě porovnat kulturní rozdíly.

Zpráva z Ukrajiny

ERASMUS+ - Unpick Your History, Weave Your Future

28. 6. 2018

Prohlédněte si naší elektronickou knihu!

ERASMUS+ - Unpick Your History, Weave Your Future

Jihočeské naděje a Fond Gábi

28. 6. 2018

V sobotu 26. 5. proběhl 1. ročník Běhu Jihočeských nadějí. Šlo o charitativní běh iniciovaný nadací Jihočeské naděje a výtěžek z běhu šel na podporu mladých Jihočechů. Běhu se zúčastnilo 820 běžců a běžkyň všech věkových skupin. Celková suma činila přes čtvrt milionu korun, což je neuvěřitelné číslo, se kterým asi nikdo nepočítal. Jihočeské naděje se snaží podporovat mladé talenty z Jihočeského kraje jak ve sportu, umění nebo ve studiu. Více dále po rozkliknutí nadpisu. Vladimír Božovský, 3.S

G. Koukalová

Deník z mobility na České (The Diary from the Stay in Česká)

26. 6. 2018

Deník z mobility na České Neděle 15. dubna V neděli navečer k nám do Českých Budějovic jako první dorazili studenti z Makedonie a okolo sedmé i zbylých 13 italských a španělských studentů. Není divu, že všichni byli velice unavení, ale touha vidět naše město a všichni se potkat zvítězila. Proto jsme se dohodli, že večer vyrazíme ven. Sešli jsme se na náměstí, prošli centrum, ukázali cestu do naší školy, a poté jsme zašli do restaurace na pravou českou Kofolu. K našemu překvapení většině velice chutnala. Domů jsme se odebrali brzy, abychom byli připraveni a plni energie na oficiálně první den našeho projektu zde v Česku.

Geograficko-biologická exkurze do západních Čech s 2.E

23. 6. 2018

Ve dnech 11.6. a 12.6. 2018 se třída 2.E vydala na exkurzi do karlovarského kraje. Po čtyřhodinovém přesunu autobusem jsme dojeli na hrad Loket, kde jsme si spolu s průvodcem prošli hrad a to včetně mučírny a věže.

Geograficko-biologická exkurze do západních Čech s 2.E

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15