Aktuality

I humanitní vědy se počítají

25. 2. 2018

Blíží se jaro a s ním maturita. Studenti čtvrtých ročníků podávají přihlášky na vysoké školy. Žáci třetích ročníků si zatím ještě vysokou školu vybírají. Jakožto absolventka Gymnázia Česká bych se s Vámi proto ráda podělila o poznatky získané během prvního semestru studia na vysoké škole. Dovolte mi, abych se Vám blíže představila. Jmenuji se JANA ŠTĚPÁNKOVÁ. Vloni na jaře jsem úspěšně zakončila maturitou osmileté studium na tomto gymnáziu. V současné době studuji populární zpěv na Pražské konzervatoři a k tomu dálkově obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Právě jsem úspěšně absolvovala první zkouškové období na vysoké škole a svůj velký podíl má na tom právě Gymnázium Česká, kde mě mimo jiné naučili se efektivně učit

Noc mladých vědců a umělců 2018 v reportáži Regionální televize Jižní Čechy

24. 2. 2018

Velké množství návštěvníků zavítalo na 4. ročník Noci mladých vědců a umělců na České. Atraktivní program, který vytvořili vyučující společně se studenty, se setkal s mnoha pozitivními ohlasy. Atmosféru nočního gymnázia si můžete přiblížit v reportáži Regionální televize Jižní Čechy (odkaz naleznete po rozkliknutí nadpisu) a v přiložené fotogalerii. Děkujeme rovněž všem externím přednášejícím za jejich vynikající a poutavá vystoupení.

NMVaU 2018

Vyhlášení talentů Jihočeského kraje

23. 2. 2018

V podvečer 20. 2. 2018 byli v Jeremiášově koncertní síni vyhlašováni talenti Jihočeského kraje. Studenti našeho gymnázia získali několik ocenění. Tomáš Kratochvíl z 1. S – 1. místo ve sportovní kategorii mladších – skok daleký, trenér Jiří Couf Adéla Záhorová z 3. S – 1. místo ve sportovní kategorii starších – skok daleký, trenér Jiří Couf Filip Humler z 4. S – čestné uznání ve sportovní kategorii starších – volejbal VK Jihostroj - všichni sportovci jsou zároveň reprezentanty ČR a dosahují vynikajících výsledků v mezinárodních soutěžích Markéta Placerová z 5. E – čestné uznání v literární kategorii mladších Konkurence byla veliká. Do soutěže bylo přihlášeno více než 150 talentovaných studentů z celého kraje. Gratulujeme.

Talent JK 2017

Cambridge English Exam Preparation Centre For 2018

23. 2. 2018

Cambridge English Exam Preparation Centre For 2018 Naše škola již více než 10 let spolupracuje s pobočkou British Council v Praze, potažmo s Britským centrem v Českých Budějovicích, při přípravě studentů na mezinárodní jazykové zkoušky všech úrovní Cambridge Exams. Za tato léta jsme úspěšně připravili již desítky držitelů FCE (jazyková úroveň B2), CAE (jazyková úroveň C1) a dokonce máme už i 4 držitele CPE (C2-nejvyšší možný stupeň).

Cambridge English Exam Preparation Centre For 2018

Další skvělý úspěch našich studentů v okresním kole zeměpisné olympiády

22. 2. 2018

Tentokrát se našim studentům dařilo v zeměpisné olympiádě. Naše gymnázium reprezentovali studenti ve všech kategoriích. Největších úspěchů dosáhli: Václav Toufar – ze sekundy získal 1. místo ve své kategorii a postupuje do krajského kola. Ondřej Hladík ze septimy obsadil krásné 3. místo. Lukáš Veselý z primy a Filip Dierze z tercie se stali úspěšnými řešiteli. Studentům moc gratulujeme a Vaškovi budeme v krajském kole držet palce. Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

V. Toufar, 1. místo OK Geo 2018

Adéla Záhorová úspěšná na halovém seniorském mistrovství ČR v atletice ve skoku dalekém.

21. 2. 2018

Juniorská reprezentantka v atletice Adéla Záhorová (3.S) úspěšně reprezentovala na MČR v atletice mužů a žen v Praze . V dálkařském sektoru, jako jediná juniorka mezi ženami , vyskákala výborné 4. místo ve skvělém výkonu 608cm . V neděli ještě přidal 6.místo v trojskoku.

Adéla Záhorová úspěšná na halovém seniorském mistrovství ČR v atletice ve skoku dalekém.

Výsledky evaluačního šetření pro rodiče I. ročníků, třída 1.E

20. 2. 2018

Vážení rodiče třídy 1.E, v lednu 2018 jste měli možnost vyjádřit se v rámci anonymního dotazníkového šetření k různým aspektům života školy, včetně posuzování adaptace Vašich dětí v průběhu 1. ročníku na nové prostředí. Níže uvádíme přehled hlavních okruhů, které byly předmětem tohoto evaluačního šetření. V případě Vašeho zájmu se můžete s uvedeným materiálem detailněji seznámit přímo ve škole, kde je možno nahlédnout do všech Vašich dotazníků včetně jejich vyhodnocení. Vaše hodnocení vyznělo velice pozitivně. Vážíme Vaší spolupráce a pomoci, všechny Vaše odpovědi poskytly cennou zpětnou vazbu pro naši další práci.

Adaptační kurz 1.E 2016/17

Barčo, to se ti povedlo!

16. 2. 2018

Minulý týden se rozjela další kola dalších olympiád – i okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. V kategorii starších juniorů naši školu tentokrát zastupovala Barbora Jandová z 4E. Že je nejen nadaná, ale též pracovitá a odhodlaná jít za svým cílem, víme. Že šla do soutěže s úsměvem a sebevědomím, jsme viděli a přáli sobě a hlavně jí, aby se to povedlo. A povedlo se. Barča získala 1. místo s přehledem a postupuje do krajského kola. Přejeme jí i teď, aby ji neopustil elán, dobré zdraví a chuť chtít dosáhnout výš. Barčo, moc rádi ti blahopřejeme.

B. Jandová, 1. místo AJ, 2018

Úspěchy v lingvistické olympiádě. Postup do národního kola

14. 2. 2018

Lingvistická olympiáda je soutěž, kterou společně organizují Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Pokud chcete být správnými řešiteli úloh, které se skrývají pod názvy Počítání ​v ​gáwríjštiněnebo Lugandština (tyto úkoly čekaly na žáky ve školním kole), potřebujete maličkost: správně pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. Další maličkostí je mít logické myšlení. Nic z toho nechybělo ani třem žákům našeho gymnázia.

Robotický kroužek se představuje

13. 2. 2018

Robokroužek – jsi nadšenec do techniky, baví tě přemýšlet, jak některé věci fungují, říkají, že přírodní vědy jsou nudné. Nevíš, kde je knihovna, nemáš samé jedničky. Hledáš - li podobné šílence, najdeš každý čtvrtek od 14.45, kde jinde než v učebně informatiky.

Robotika

Ze života hmyzu

12. 2. 2018

1. 2. a 3. února se divadelní spolek pod vedením pana profesora Krejčího rozhodl převtělit do mravenců, motýlů, brouků a jepic na jevišti Malého divadla. To se ukázalo jako opravdu malé, protože zájem o hru bratří Čapků byl obrovský. I přes veškerou snahu se na všechny zájemce nedostalo, ale ti, co nás viděli hrát, odcházeli s úsměvy na tvářích a s chválou na jazyku. Nedívali se jen tatínci, maminky, babičky a tetičky, ale i docela neznámí lidé, kteří si chtěli udělat pěkný večer. Velmi nás těší, že si pro to vybrali zrovna naši adaptaci slavné hry Ze života hmyzu.

Ze života hmyzu

Hoaxy (nejen) v médiích

12. 2. 2018

V rámci snahy o zvýšení tzv. mediální gramotnosti se v pátek 9. 2. na naší škole konala interaktivní přednáška studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karolovy na téma Hoaxy (nejen) v médiích. Přednáška se setkala s velkým zájmem studentů společenskovědního semináře.

Hoaxy (nejen) v médiích

Mizérie Velké války ve 3.A

12. 2. 2018

V úterý 30.ledna dějepisný seminář navštívil včele s paní profesorkou Prokešovou a Houškovou Jihočeské muzeum, kde se nám dostalo neopakovatelného zážitku. Prožili jsme si totiž mizérii Velké války na vlastní kůži. K podivu snad všech zúčastněných jsme zažili názornou a rozhodně ne nudnou prohlídku se skvělým komentářem pana Faktora, který se na tvorbě výstavy i podílel. Jako první jsme se dozvěděli, jak vypadal život před válkou.

Mizérie Velké války ve 3.A

Filmové sestřihy z Makedonie (Film Shots from Macedonia)

11. 2. 2018

Filmové sestřihy z Makedonie Film Shots From Macedonia

Deník z Makedonie

Ach Rilke

10. 2. 2018

V první polovině Divadelního týdne na České odehrál soubor divadla poezie dvě představení svého Rilkeho. V aule Gymnázia Česká tak vznikl nový divadelní prostor a hned ožil nejen naléhavou poezií skrze voice band a sóla souboru, jejich stylové a stylizované kostýmy a sevřenost a nadčasovost příběhu. Překvapil a ohromil též zbrusu novým světelným designem a dovedností týmu, který jej tvořil v precizním souladu s miniaturními obrazy této básnické prózy. A diváci byli potěšeni i improvizovanou kavárnou se skromným, ale milým občerstvením.

Představení Rilke 2018

Pozvánka na Noc mladých vědců a umělců 16. 2. 2018

7. 2. 2018

Milí přátelé vědy i múz, Gymnázium Česká pro Vás připravilo Noc mladých vědců a umělců. Program plný zajímavých vědeckých pokusů, přednášek, workshopů a celé řady uměleckých vystoupení našich studentů se uskuteční v magické kulise noční školy v pátek 16. února 2018 od 18.00 do 22.00 hodin.

Česká 2017

Výsledky talentových zkoušek po náhradním termínu

7. 2. 2018

V přiloženém pdf souboru naleznete sdělení o výsledku talentových zkoušek. Všem, kteří konali talentové zkoušky v náhradním termínu, gratulujeme k jejich úspěšnému složení. V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče písemné sdělení o výsledku talentové zkoušky (tzn. včetně dosaženého počtu bodů).

Máme vítěze Bobříka informatiky pro Jihočeský kraj

6. 2. 2018

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se konalo krajské kolo soutěže Bobřík informatiky nejvyšší kategorie Senior. Již druhý rok jsme se na naší škole zhostili pořadatelské role a sjelo se k nám 24 studentů z různých škol celého kraje. V učebně na ně čekal hodinový test, kde museli prokázat nejen logické ale i algoritmické myšlení.

Máme vítěze Bobříka informatiky

Fyzikální show na Noci mladých vědců a umělců

6. 2. 2018

Každoročně patří mezi neatraktivnější části programu Noci mladých vědců a umělců fyzikální show. Jistě tomu bude stejně i letos, proto přijďte 16. 2. včas, začátky jsou v 18.00 a v 19.00 v učebně fyziky. Fyzikální show se světlem (vždy 50 minut). Ukázky experimentů objasňujících podstatu a vlastnosti světla Čas: začátky v 18.00 a v 19.00 hodin Učebna fyziky č. 111 (1. patro vpravo) Garanti: Mgr. Jaroslava Petřeková, Ing. Helena Poláková, Ph.D., Mgr. Martin Günzel Pozn.: V případě zájmu o fyzikální show je nutno přijít vždy pouze v uvedené časy začátků

Noc mladých vědců a umělců 16. 2.: Čína objektivem Milana Bindera. Povídání nad fotografiemi Milana Bindera a Milana Bindera ml. o jejich cestě

5. 2. 2018

Po několika besedách o Českých Budějovicích se Milan Binder tentokrát rozhodl podělit s posluchači o zážitky z čínského Pekingu, kde byl se svým synem loni na jaře. Nebude to encyklopedické vyprávění o Číně, ale úsměvné povídání o tom, jak tuto cestu prožívá člověk, který jezdí na kole a tudíž je pro něj Rudolfov daleko. V minulém roce byl o besedu s autorem 22 knih o Českých Budějovicích opravdu velký zájem, proto jsme tuto akci opět umístili do auly školy. Pokud si přinesete knihy, které již vlastníte, Milan Binder Vám je jistě rád podepíše.

M. Binder, Čína 2017

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15