Aktuality

Historik Jan Ciglbauer opět po roce na Noci mladých vědců a umělců 16. 2. 2018

4. 2. 2018

V pátek večer 16. února 2018 otevře naše gymnázium již počtvrté brány vědy, poznání, experimentů a umění při Noci mladých vědců a umělců. Každým rokem na této akci vystupuje rovněž historik Jan Ciglbauer, který nesmírně zajímavým a poutavým způsobem představuje posluchačům historické události našeho regionu. Nejinak tomu bude i tentokrát. Společně se tak můžeme těšit na další z přednášek, letos zaměřenou na téma hrůz a útrap vojáků první světové války. Byl někdo z vašich pradědečků u Švejkova pluku? Přijďte si s námi poslechnout vyprávění nejen o tom, jak jednadevadesátníci bojovali v Karpatech.

Jan Ciglbauer na České

Krajské kolo FLORBAL CHALLENGE

2. 2. 2018

V úterý 23.1.2018 se zúčastnilo naše družstvo florbalového krajského turnaje chlapců ve věku 16-18 let. Účast na této soutěži si naši borci vybojovali v prosinci 2017 vítězstvím v kole okresním. Hrálo se ve dvou čtyřčlenných skupinách systémem každý s každým, přičemž vítězové obou skupin postoupili do finále o 1.-2. místo, druzí ze skupin se pak utkali o místo třetí.

Florbal 2018

Hrozí po Brexitu i Czexit?

31. 1. 2018

V nedávných dnech se na gymnáziu Česká uskutečnila beseda o Brexitu. Pro třídu 4.E si ji připravila dr. Marková z Eurocentra v Českých Budějovicích. Žáci si tak prohloubili probírané téma EU a dozvěděli se podrobně o příčinách Brexitu a jeho dalším průběhu. Také jsme se věnovali případnému Czexitu, po kterém některé skupiny volají, jeho původu a důsledcích pro naši zemi. Nechyběl ani prostor pro zodpovězení zajímavých dotazů a soutěž, ve které si žáci ověřili své nově nabité vědomosti. Náš velký dík patří především paní dr. Markové, která s naším gymnáziem ochotně a aktivně spolupracuje, za její erudovanost, věcnost, srozumitelnost a schopnost vždy vtáhnout posluchače do tématu.

Přednáška Brexit 2018

Může migrační krize rozbít EU?

31. 1. 2018

Na toto téma proběhla v lednu 2018 zajímavá diskuze v rámci společenskovědního semináře. Se studenty gymnázia Česká debatovala dr. Marková z Eurocentra v ČB. Připomněli jsme si kořeny migrační krize a její vývoj, kroky EU, postoje členských zemí a zhodnotili jsme navrhovaná řešení. Rozebírali jsme i některé nepravdivé informace, které se v souvislosti s migrací objevují. Druhá část byla zaměřena na práci ve skupinách. Studenti rozhodovali v různých modelových situacích, koho a podle jakých kriterií by do své země přijali. Na závěr bychom rádi poděkovali zejména paní dr. Markové, za výborně zpracovanou a nevšedním způsobem podanou problematiku.

Rilke - studentské představení ONLINE

31. 1. 2018

Zdravím vás všechny - příznivce krásného slova, sličných dam a udatných mužů! To vše je dnes k vidění a slyšení v aule naší školy od 18.00 hod. Kavárna otevřena od půl. Je dobré si zamluvit místo vzhledem k omezenému počtu sedadel. A pokud se na vás nedostane, můžete se dívat na živé vysílání z pohodlí domova. Srdečně zveme a těšíme se.

Rilke

Deník z Makedonie

30. 1. 2018

Ve čtyři hodiny ráno před školou jsme celí promrzlí nedočkavě čekali na pana Radu, který celou naši skupinu, v čele s paní učitelkou Radovou a panem učitelem Günzelem, bezpečně odvezl na pražské letiště. Zrovna ten den foukal silný vítr, takže jsme se nejprve obávali, jestli náš let nezruší. Naštěstí se tak nestalo a my jsme v pořádku doletěli do Vídně, kde jsme měli přestupovat na druhý let do Skopje. Po počátečních nejistotách, zda letadlo bude vůbec moci přistát ve Vídni, se vyskytl jiný, nečekaný problém. Nikdo z letištního personálu nevěděl, kam se poděla naše příruční zavazadla.

Deník z Makedonie

Diary from Macedonia

30. 1. 2018

At four o'clock in the morning in front of the school, we were eagerly waiting for Mr Rada, who drove safely our travellers´ group, accompanied by Mrs. Radová and Mr. Günzel, to Prague Airport. It was just that day when a strong wind was blowing, so we worried about a possible cancellation of our flight. Fortunately, this did not happen and we were able to fly to Vienna, where we were to transfer for the flight to Skopje. After our initial uncertainties whether the plane was permitted to land in Vienna, there appeared another unexpected problem. None of the airport staff knew where our hand luggage ended.

Deník z Makedonie

Divadlo z druhé strany

30. 1. 2018

18. ledna navštívila 1. S s paní učitelkou Evou Adamcovou interaktivní prohlídku Jihočeského divadla. První část byla věnovaná soutěži, kdy menší skupinky plnily různé úkoly. V další hodině nás pan Řihout provedl zákulisím, kde jsme kromě šaten, maskérny či rekvizitárny viděli i zkoušku činohry a baletu. Na závěr byla nejlepší soutěžní skupina odměněna malými dárky. Konečně, co o nás napsali v Českobudějovickém deníku, si můžete přečíst v následujícím odkazu.

Antropologické muzeum

30. 1. 2018

V pondělí 8. ledna 2018 navštívila třída 7.E Hrdličkovo muzeum Člověka. Muzeum se nachází na Praze 2, v budově biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK. V muzeu jsme obdivovali různé antropologické exponáty - od mumií, posmrtných masek přes kosterní pozůstatky až po atypické anatomické exponáty. Prostřednictvím vybraných kostí jsme zkoušeli určit i příčinu smrti dotyčného či dotyčné, což bylo velmi zajímavé. Celá prohlídka byla provázena komentovaným výkladem a nejlepší na tom bylo, že průvodkyně opravdu nepatřila mezi „uspávače hadů“. Myslím, že dlouhý potlesk po skončení exkurze mluvil za své…takže zase za rok.

Antropologické muzeum

Lyžařský kurz Hochficht - Ulrichsberg (15.-19. ledna 2018)

30. 1. 2018

Letošního „lyžáku“ nižšího gymnázia se zúčastnilo 33 studentů z 2. E. Samotný úvod se povedl. Ráno v 7.45 přišli všichni studenti včas, dokonce včetně učitelů, zdravotnice a hlavně řidiče s autobusem. S jednou zastávkou jsme dojeli za 2,5 hodiny na místo prvního lyžování – rakouského šumavského střediska Hochficht. Zde jsme udělali své první lyžařské oblouky a rozdělili se podle úrovně dovedností do třech družstev. Zjišťování nebylo složité, jelikož v tento den byla poměrně dobrá viditelnost (bohužel naposledy) a na místo svahu pro začátečníky nás bezpečně dovezla nová kabinková lanovka.

LVVK 2018

Den otevřených dveří se na České nadmíru vydařil!

30. 1. 2018

Kdo měl dojem, že mu vánoční svátky propluly mezi prsty a po nich nastalo období šedi do doby, než se přiblíží k branám Velikonoc, mohl si spravit náladu v úterý 9. ledna 2018 na gymnáziu Česká. To se uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, který byl výjimečný nebývalou návštěvností

Přijímací zkoušky nanečisto 27. 1. 2018 -VÝSLEDKY

28. 1. 2018

Milí žáci, vážení rodiče, v přiložených souborech naleznete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly na našem gymnáziu v sobotu 27. 1. 2018. Při shodném počtu bodů rozhodoval vyšší dosažený výsledek z matematiky. Více informací naleznete po rozkliknutí nadpisu.

Česká

Celostátní úspěch našeho školního časopisu v TV Jéčko

27. 1. 2018

O úspěchu Magazínu 64 v celostátní soutěži školních časopisů vznikla reportáž na TV Jéčko. Začátek připadá na přesně třetí minutu přiloženého videa (po rozkliknutí níže).

Magazín 64 číslo 4

Naše absolventka Karolina Bodláková dosáhla dalšího vynikajícího úspěchu. Gratulujeme!

27. 1. 2018

Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhla naše absolventka Karolina Bodláková. Nedávno se Karolina opět zúčastnila výběrového řízení na mezinárodní soutěže a následně byla odbornou komisí vybrána na International Wildlife Research Week, který se bude konat v červenci tohoto roku ve Švýcarsku v Alpách. O dosavadních úspěších mladé výzkumnice se můžeme dočíst v článku na Novinky.cz níže. Gratulujeme Karolině a máme velkou radost z toho, jak se její vědecká dráha slibně rozvíjí.

Karolina Bodláková – stříbrná medaile z Pekingu

Studentské prezidentské volby na České v Jihočeské televizi

26. 1. 2018

Na našem gymnáziu proběhlo I. i II. kolo studentských prezidentských voleb. Zájem oprávněných voličů byl opravdu vysoký. A jak tyto volby dopadly? Více se dozvíte v reportáži Jihočeské televize v čase 08.32 po rozkliknutí odkazu níže.

Studenti volili prezidenta

Přijímací zkoušky nanečisto-organizační informace pro přihlášené

25. 1. - 26. 1. 2018

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme za Váš zájem o přijímací zkoušky nanečisto na našem gymnáziu. Rádi bychom nyní připojili několik informací k vlastnímu programu. Vzhledem k vysokému počtu zájemců zahajujeme prezenci již od 8.15 hod., další pokyny naleznete v přiloženém pdf dokumentu.

Gymnázium Česká

Daniel Dvořák a Adam Ječmínek: úspěšní badmintonoví reprezentanti gymnázia

24. 1. 2018

O tomto a minulém víkendu se opět rozběhly turnaje v badmintonu, do kterých zasáhli i žáci našeho gymnázia Daniel Dvořák a Adam Ječmínek. Jednalo se o krajské přebory v kategorii do sedmnácti a posléze do devatenácti let, ve kterých se bojovalo o postupová místa na republiku. V obou si oba dva vedli velmi dobře. Adam se v prvním turnaji prezentoval jedním prvenstvím a dvěma druhými místy, totéž si zopakoval i v kategorii druhé.

Výsledky talentové zkoušky

18. 1. 2018

V přiloženém pdf souboru naleznete sdělení o výsledku talentových zkoušek. Všem, kteří konali talentové zkoušky v řádném termínu, gratulujeme k jejich úspěšnému složení. V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky (tzn. včetně dosaženého počtu bodů).

Studenti volili prezidenta

17. 1. 2018

V úterý 16. ledna se na České konalo v rámci projektu "Studentské volby" druhé kolo hlasování o kandidátech úřadu prezidenta republiky. Za hojné účasti studenti z 85% vyjádřili přání, aby byl příštím českým prezidentem prof. Jiří Drahoš. Volila celkem polovina z 356 studentů starších patnácti let.

Studenti volili prezidenta

Vynikající výkony atletů na Středoškolském halovém poháru sportovních gymnázií v Jablonci nad Nisou

17. 1. 2018

Záhorová, Němejc a Kratochvíl ovládli své discipliny a vedou české tabulky. Záhorová v jihočeském rekordu žen ve skoku dalekém. Přes 300 mladých atletů z 12ti sportovních gymnázií z celé České republiky se sešlo v jablonecké atletické hale V soutěži družstev, bez rozdílu kategorií, se našim studentům dařilo a patřila jim nejen 4 první místa, ale i řada předních umístění v jednotlivých disciplínách. Škoda, že jsme do Jablonce neodjeli v plném složení. Družstvu chyběli nemocní Burdová, Kunová, Řehula, Bahenský.

Vynikající výkony atletů na Středoškolském halovém poháru

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15