„Poněmčený neandrtálec“

19. 6. 2018
201E76E.tmp

Po několik týdnů pracovali žáci ze 4. E v rámci výuky NJ na třídním projektu „Poněmčený neandrtálec“ neboli „Homo sapiens neanderthalensis theutonicus“. Ten se jim podařilo dokončit 15. června 2018. Vytvořili tak pomůcku pro výuku částí těla v hodinách NJ. Široká veřejnost by se měla dozvědět, že  tento výtvor vznikl zejména  díky Janě Zákostelecké ze 4. E a jejím rodičům, kteří vytvořili tohoto mimořádně esteticky zdařilého pračlověka, a proto jim patří náš veliký dík. Ostatní žáci následně připravili popisky a přilepili je za pomocí atlasu člověka na příslušná místa. Tím zúročili své přírodopisné znalosti. A kdokoli nečekaně zjistí, že zapomněl, jak se řekne nějaká část těla v německém jazyce, může se svého nepokoje zbavit a obnovit své klidné spaní, pokud zavítá do kvarty a spočine svými zraky na jedné ze stěn. V němém úžasu může celé hodiny pozorovat toto mimořádné dílo.