PRVNÍ REPUBLIKA aneb JAK TO VIDĚLI ČEŠTÍ NĚMCI (ohlédnutí za projektovým dnem)

29. 10. 2018
2014D30.tmp

V pátek 26. října si naše škola formou různých workshopů či přednášek a vernisáží připomněla 100. výročí založení Československa. Jeden z našich workshopů byl věnován méně známé problematice týkající se bojů o čs. pohraničí. Zatímco se Češi a s nimi i Slováci radovali ze samostatného státu, čeští Němci odmítali přijmout tuto republiku a chtěli se stát součástí tzv. Deutsch-Österreich. Během našeho workshopu se studenti mohli seznámit s touto historickou událostí prostřednictvím dobových materiálů, které tyto události líčí z pohledu českých Němců. Aby to nebyl tak snadný úkol, museli studenti tyto materiály pročíst a přeložit z německého jazyka. Skvělou zprávou je, že se všichni s  překladatelskými nástrahami dokázali vypořádat.