Magazín 64 je nejlepší v Česku!

Magazín 64 je nejlepší v Česku!

15. 11. 2017

Ano, přesně tak. Od pátku 10. listopadu je Magazín 64 oficiálně nejlepším školním časopisem v kategorii víceletých gymnázií v celé České republice.

Vyhodnocení proběhlo na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde čtyřčlenná redakční výprava převzala dohromady čtyři diplomy. Dvě prvenství - celkové a za obsah, jedno 2. místo za grafiku a nakonec 3. místo za titulní stránku.

Všechny tyto úspěchy mohou oslavovat členové školní redakce v čele s panem Bočkem, který je na naše nová ocenění náležitě hrdý.

Na brněnské fakultě jsme kromě převzetí cen měli možnost navštívit některé z workshopů a přiučit se zajímavým poznatkům z publicistiky. Dozvěděli jsme se například, jak probíhá vznik diváckých zpráv, jaký je vliv sociálních médií na jednotlivé reportáže anebo co ovlivňuje člověka skrze média.

Nezbývá než říct, že se cesta do Brna byla opravdu vydatná. Na závěr, pokud jste stejně hrdí na školní časopis svého gymnázia a pokud máte stejnou radost z této novinky jako my, schválně si zkuste vzít do ruky náš Magazín 64 a trochu si v něm prolistovat. Přece jen, právě držíte v rukou nejlepší školní časopis v celé ČR.

Štěpánka Trčková, VI. E, členka redakce Magazínu 64