Seminaristé na besedě s velvyslankyní ČR v Rakousku

2018-09-27: návštěva paní velvyslankyně ČR v Rakousku

3. 10. 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 se na půdě naší školy uskutečnila pro studenty humanitních seminářů a jejich vyučující beseda s velvyslankyní ČR v Rakousku dr. Ivanou Červenkovou. Mohli jsme tak nahlédnout do pracovní náplně velvyslance, čímž se nám rázem rozplynula utkvělá představa o nekonečném množství recepcí a povídání si s mnoha lidmi se sklenkou v ruce. Paní velvyslankyně nám přiblížila, jak je tato práce obohacují, neboť se setkává s politiky, ministry a osobnostmi z celého světa. Zmínila zejména nezapomenutelné setkání s Václavem Havlem, které má stále v živé paměti.


Dále se dotkla i palčivých témat, která někdy vzbuzují vášně a napětí u našich sousedů (dostavba či bezpečnost našich jaderných elektráren aj.). Analyzovala též problematiku migrační krize, přičemž nám popsala, jak žalostně vypadá situace v zemích, odkud migranti přicházejí, neboť je sama navštívila. Hovořila o vzkvétajících hospodářských vztazích s Rakouskem, o propagaci našich projektů, výrobků i patentů a o připravovaných společných kulturních akcích mezi oběma zeměmi. Zamýšlela se také nad psychologickými aspekty občanů žijících dlouhá léta za ostnatými dráty, kterým následně chybí sebevědomí a snaha se prosadit tvůrčí a aktivní prací. Proto studentům kladla na srdce, aby se vzdělávali a studovali cizí jazyky.


Velvyslance si někteří z nás někdy představují jako člověka možná odměřeného, strojeně působícího, který si dává pozor na každé své gesto a slovní projev. Beseda s paní velvyslankyní Červenkovou se ale nesla ve vtipné a uvolněné atmosféře. Závěrem lze dodat, že pro mnohé může být právě její zajímavá životní cesta vzorem. Především proto, že je člověkem nesmírně hrdým na to, odkud pochází, a člověkem sršícím optimismem a obdivem nad tím, co se od revoluce v naší zemi podařilo. Rádi bychom paní velvyslankyni poděkovali za to, že si ve svém nabitém programu, který je rozplánován skutečně na minuty, udělala čas právě na Gymnázium Česká.