Beseda s europoslancem Pavlem Svobodou

27. 10. 2018

V úterý 16. října 2018 se naskytla studentům třetích a maturitních ročníků mimořádná příležitost setkat se a diskutovat s europoslancem, právníkem a vysokoškolským pedagogem Pavlem Svobodou. Ten na úvod vyzdvihl především skutečnost, že od konce 2. sv. války žijeme v míru, a co je této vzácné hodnoty příčinou. Dále hovořil o vzniku a vývoji EU, popsal úkoly některých jejích orgánů a fungování právního výboru, zabýval se imunitou poslanců evropského parlamentu či legislativním procesem v EU. V druhé části besedy odpovídal věcně i vtipně na otázky našich studentů, které se týkaly např. vývoje aktuálních sporů Polska a Maďarska s EU nebo případných katastrofálních důsledků pro exportní ekonomiku ČR, kdybychom se rozhodli následovat Velkou Británii ve vystoupení z EU. Dále zmínil i projednávání navrhovaného zrušení střídání letního a zimního času, nárůst extremismu v zemích EU aj.

Na samý závěr bychom rádi panu docentu Pavlu Svobodovi poděkovali za jeho vstřícnost, že si ve svém velice náročném pracovním programu, kdy se pohybuje mezi Bruselem, Štrasburkem a Prahou, našel čas právě na Gymnázium Česká a podělil se s námi o řadu zajímavých poznatků a zkušeností z jeho působení v Evropském parlamentu.