„BEZ NAŠEHO MASARYKA NEBYLA BY REPUBLIKA!“

2018-projekt TGM 4.E

2. 11. 2018

Hlasitým a sborovým provoláním tohoto hesla kvartáni zahájili v pátek 26. října 2018 svou prezentaci zaměřenou na T. G. Masaryka. Jednalo se o jeden z paralelně probíhajících programů konaných v rámci celoškolního projektu u příležitosti oslav vzniku našeho samostatného státu. Tři pracovní skupiny představily svým divákům Masarykův život, jeho vědeckou a politickou dráhu a přínos této mimořádné osobnosti v našich novodobých dějinách. Kromě řady zajímavých faktů jsme si vyslechli citace z jeho děl, nahlédli do dobových materiálů prostřednictvím filmových ukázek a zhlédli i divadelní kus, který nám věrným způsobem přiblížil Masarykovu snahu bojovat za pravdu v procesu s L. Hilsnerem. Třída 4.E si zaslouží velikou pochvalu za to, jak pečlivě, zajímavě a netradičně zpracovala osobu našeho prvního prezidenta.