Drát(k)ování na České

2018-Drátkování

4. 11. 2018

V rámci celoškolního projektu První republika, konaném dne 26. 10. 2018, jsme si mohli vyzkoušet i jedno z lidových řemesel. Nejstarší písemné zprávy o drátenictví jsou z 20. let 19. století. Dráteníci byli „vandrující opraváři“, kteří přicházeli ze Slovenska. Opravovali kameninové a další keramické nádoby, které praskly či se jinak poškodily hospodyním při pečení a vaření. Takovou nádobu zručně odrátovali, tedy omotali drátkem, který se dal snadno utáhnout a zároveň vydržel vysoký žár při tepelné přípravě jídla, proto se nádoba mohla nadále používat ke svému účelu. Je třeba si uvědomit, že tenkrát se k věcem přistupovalo mnohem šetrněji než dnes a co šlo spravit se opravovalo tak dlouho, dokud to úplně „nedosloužilo“. Ve druhé polovině 19. století se objevila široká škála levných, praktických drátenických výrobků, dokonce vznikaly i stálé drátenické dílny, které však v budoucnu – v důsledku postupující průmyslové revoluce neustály tvrdou konkurenci poměrně levných, sériově vyráběných produktů. Oživení drátenictví přinesla krize první světové války a místy se provozovalo ještě v padesátých letech 20. století.

Toto umělecké řemeslo zaujalo studentky i studenty z různých tříd, kteří si vyzkoušeli vyrobit drobné dekorativní předměty. Ti nejodvážnější se pustili do odrátování kamínku, aby z něj vyrobili rybičku a ověřili si, že se jedná o činnost opravdu náročnou na zručnost, která se „vypiluje jen opakovaným tréninkem“. Radost z úspěchu se však zaručeně dostaví.