Projekt Mind The Mind

Projekt Mind The Mind

24. 1. 2019

Díky studentskému týmu z katedry psychologie Filozofické fakulty Jihočeské univerzity se naše škola zapojila v lednu letošního roku do evropského projektu Mind the Mind.

Tento projekt je zaměřený na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a zaštiťuje jej Evropská federace psychologických studentských asociací (EFPSA). Projekt je realizován prostřednictvím vzdělávacích workshopů zaměřených na implementaci psychologických znalostí do společnosti. Workshop se studenty společenskovědního semináře na naší škole představil vzdělávací materiály týkající se duševních nemocí, nácvik situací s problematikou spojených, videomateriály a interaktivní diskuzi na téma života s psychickým onemocněním.