Výsledky talentových zkoušek po náhradním termínu 28. 1. 2019

Gyamnázium Česká

28. 1. 2019

V přiloženém pdf souboru naleznete sdělení o výsledku talentových zkoušek. Všem, kteří konali talentové zkoušky v náhradním termínu, gratulujeme k jejich úspěšnému složení.

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče písemné sdělení o výsledku talentové zkoušky (tzn. včetně dosaženého počtu bodů).