Úniková hra na České

30. 1. 2019

V pondělí 14. ledna 2019 proběhla na gymnáziu Česká pod vedením studentů politologie z Masarykovy univerzity tzv. Úniková hra. Ta je zaměřená na rozvíjení dovedností, jak správně dešifrovat obsah a pravdivost zpráv, které jsou nám v médiích nabízeny. Seznamuje mládež se skutečností, že lež nemusí být na první pohled jasně patrná, že je nutné zprávy ověřovat z více zdrojů a nebýt pouze jejich pasivním konzumentem. Dále varuje před riziky falešných a poplašných zpráv či mediálních pomluv, které takticky šíří především dezinformační servery. Poté, co si žáci sami vyzkoušeli, jak se orientují ve světě mediálních zkratek, následovala kontrola řešených úkolů a diskuze. Rádi bychom poděkovali celému realizačnímu týmu za skvěle navrženou hru, která bezpochyby učí naše studenty mediální gramotnosti, a studentům-lektorům P.Brejchovi a D.Filipovi za její výbornou presentaci.