Život bývalého narkomana

Život bývalého narkomana

30. 1. 2019

Ve středu 16. ledna 2019 se třída 5.E účastnila velice zajímavé besedy. Kvintáni měli možnost si vyslechnout strhující svědectví bývalého narkomana Oldřicha Bažanta a diskutovat s ním o různých závislostech. Dozvěděli se o jeho začátcích s drogou, jakým způsobem drogy a nabalující se další sociálně patologické jevy změnily jeho celý život a vztahy s nejbližšími a jakými neuvěřitelnými životními zákrutami prošel až po svou úžasnou proměnu, nejen duševní a fyzickou, ale i duchovní. Dnes se snaží pomáhat těm, kteří spadli do nějaké ze závislostí, setkává se s mládeží a působí v oblasti prevence. Je příkladem toho, že člověk může závislost porazit, najít nový životní smysl a vypořádat se svou minulostí skrze morální inventuru. Je nejlepším příkladem pro ty, kteří se nachází ve stejné situaci, neboť jeho slova jsou varováním před riziky spjatými se ztrátou zdraví, sociálních kontaktů či financí a bezpochyby jsou působivým svědectvím, které uvítá každý z odborníků a pedagogů pracujících v oblasti prevence.

Na závěr bychom panu Bažantovi rádi poděkovali za jeho absolutní otevřenost, nevyčerpatelnou snahu pomoci a poradit třeba i těm, kteří se zrovna nacházejí na životním rozcestí.