Mladiství a paragrafy

Mladiství a paragrafy 2019

3. 3. 2019

V pondělí 18. února 2019 se pro studenty společenskovědních seminářů uskutečnila velmi podnětná beseda z oblasti trestního práva. Gymnázium Česká opět poctila svou návštěvou nikoli soudkyně Barbara, nýbrž soudkyně paní JUDr. Marta Uhlířová, PhD. Paní soudkyně se zaměřila na vybraná témata a přiblížila nám je na praktických příkladech či kazuistikách.

Hovořila kupříkladu o okolnostech vylučujících trestnost, o druzích a výši uložených trestů či jaké tresty se nejčastěji udělují v ČR a v zahraničí. Se studenty též rozebírala vybrané trestné činy, jako např. distribuci drog, vydírání, stalking a případné sazby trestů a druhy výchovných opatření u této trestné činnosti v případě mladistvých. Díky velice vtipnému, poutavému a zajímavému projevu paní Uhlířové to byly dvě obohacující a příjemně strávené hodiny.

Rádi bychom paní doktorce poděkovali za její ochotu se při jejím náročném pracovním vytížení s námi podělit o zajímavé poznatky a za její letitou spoluprácí s naší školou v oblasti prevence kriminality.