5. ročník Noci mladých vědců a umělců se velice vydařil

NMV 2019

7. 4. 2019

Již pátým rokem otevřela své brány večerní Česká, aby přivítala vědychtivé návštěvníky a milovníky umění. Těch zavítalo na bohatý program znovu velké množství. Na své si přišli zájemci o historii (zde vyzdvihněme přednášky našich nejmladších studentů Karla Švejdy a Veroniky Hendrychové z primy) nebo o paleografický workshop nad středověkými listinami českých králů, o geografii (přednáška fotografa Milana Bindera o Černobylu v roce 2018). Tradičně se velikému zájmu těšila fyzikální show, která byla tentokrát zaměřena na zvuk. Studenti pod vedením svých vyučujících rádi zopakovali tuto část programu celkem třikrát během večera.

Velké množství především mladých návštěvníků zavítalo do učebny ICT, kde postupně propadalo tajům 3D skenování své vlastní tváře, tradičně nechyběla celá řada vědeckých přednášek a vystoupení našich studentů-seminaristů, návštěvníci si mohli rovněž zasoutěžit ve svých znalostech s počítačovou aplikací Kahoot, navštívit přednášky o AIDS, ze světa high technologií apod. Učebna chemie byla zcela zaplněna při velice zdařilé prezentací našich terciánů na téma Voda.

Kdo se chtěl po množství získaných poznatků trochu občerstvit, neminul naši robotkavárnu v přízemí nebo naopak výtvarný koutek v půdní vestavbě. Neopakovatelná atmosféra plná působivých hudebních vystoupení panovala v čítárně, kam postupně zavítali i milí absolventi naší školy.

Novou a zároveň velkou atrakci představovalo pozorování hvězdné oblohy a Měsíce astronomickým dalekohledem. Neobvyklého zážitku se návštěvníci nemohli nabažit, a tak kolegyně Helena Štěpánková a Pavla Dřevikovská oproti původnímu programu na školním dvoře již notně vymrzly. Jistě je však velký zájem snad všech věkových kategorií alespoň trochu zahřál. O této části programu jsme referovali již dříve zde.

Kluci z GijTeMas budovu opět krásně nasvítili a ozvučili všechna důležitá místa.

Děkujeme proto všem organizátorům za nesmírně zajímavý program a věříme, že se můžeme těšit zase za rok 14. února 2020 na České na viděnou při již 6. ročníku, kdy se opět budeme snažit proměnit školu v noční chrám vědy a umění.