Vyhlášení volného dne pro žáky

5. 4. 2019

Vzhledem k vysokému počtu uchazečů o vzdělávání na našem gymnáziu je nutno zajistit odpovídající počet volných tříd a dohledů při přijímacích zkouškách. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proto vyhlašuji z organizačních důvodů v níže uvedených termínech I. kola přijímacího řízení volný den pro žáky.

12.4. 2019: studijní volno pro žáky

15. 4. 2019: výuka oboru Gymnázium se sportovní přípravou pro všechny třídy  

16.9: studijní volno pro žáky, odpolední výuka seminářů zachována

17. 4. 2019: studijní volno pro žáky, odpolední výuka seminářů zachována

 

Mgr. Antonín Sekyrka

ředitel školy