Václav Toufar (3.E) se neztratil ani na celostátním kole Zeměpisné olympiády

Státní kolo Zeměpisné olympiády

2. 5. 2019

Další obrovský úspěch zaznamenal ve dnech 25. – 26.4.2019 Václav Toufar ze třídy 3.E, kdy se účastnil 21. ročníku celostátního kola Zeměpisné olympiády konané v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře geografie se sešli nejúspěšnější řešitelé z jednotlivých krajů v kategorii C a D. Organizátoři zde v průběhu 2 dní připravili obsáhlý program, který dokázal prověřit účastníky ve všech aspektech geografických znalostí s cílem vybrat ty nejlepší „mladé geografy“ z Česka. Vítězové pojedou reprezentovat naši zemi na Mezinárodní geografickou olympiádu (Hong Kong 2019) a na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi (Korejská republika 2019). Samotné testování se skládalo ze 4 částí: terénní část v Jílové u Prahy; písemný test – práce s atlasem; písemný test geografických znalostí; multimediální test. Náš student Václav Toufar se neztratil ani v obrovské konkurenci, se složitostí jednotlivých úkolů se popasoval více než obstojně a stal se úspěšným řešitelem v kategorii C se ziskem více než 65% bodů.

Václavovi tímto moc děkujeme za významnou reprezentaci naší školy a přejeme ještě mnoho budoucích úspěchů.