Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – třetí místo Nikoly Karbusové v oboru biologie

7. 5. 2019

Studentka septimy Nikola Karbusová soutěžila v oboru biologie s prací Hormonální modulace aktivity trávicích enzymů ovlivněných přírodními toxiny u švába amerického. V krajském kole obsadila třetí místo. Práci prováděla v Laboratoři fyziologie hmyzu Oddělení biochemie a fyziologie na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Výsledky práce jsou součástí publikace, která je v přijímacím řízení v časopise Archives of Insect Biochemistry and Physiology.

V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí  skončila studentka septimy Lenka Vávrová s prací Vliv listnatého opadu na mikrobiální komunitu v půdách jehličnatého, smíšeného a listnatého lesa na čtvrtém místě. Práce byla realizována v Laboratoři půdní organické hmoty na Biologickém centru AV ČR.